TANK CONTAINERE FOR LEIE OG SALG Mange av våre kunder trenger tankcontainere for lagringsformål fra tid til annen. Enten er det snakk om å lagre varer som ikke kommer til å bli brukt en stund, eller vedlikehold som gjør at man trenger ekstra lager kapasitet. Vi kan tilby både kort og langtidsleie, og kan levere tankcontainerne til der kunden ønsker, slik at man ikke trenger å bli involvert i prosessen noe særlig og vi tar hånd om det hele. Vi har både leid og solgt containere helt fra Kristiansand til Svalbard.

Vi kan tilby følgende utstyr til våre kunder;
Tank Containere – Iso standard
Elektrisk oppvarmede Tank Container
Foodgrade / Foodstuff Tank Container
Trykktanker
Swap Body Tank Container
Reefer / Refrigerated Tank Container
Tank Containere for Lagring


Offshore sertifiserte containere som;
Horisontal og Vertikal Offshore Kjemikalie Tank Container
Helifuel Tank container
Lined Acid Tank Container