Vi kan tilby lagring av bade fulle og tomme cont –både ADR og ikke ADR- i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Drammen og Kristiansand. Send oss en mail for tilbud