PÅ TIDE Å REDUSERE MILJØUTSLIPP OG SKAPE GRØNNERE LOGISTIKK LØSNINGER?
VÅRE LØSNINGER ER 70% MER MILJØVENNLIGE SAMMENLIGNET MED KONVENSJONELL TRANSPORT

Internasjonal transport har lenge vært dominert av useriøse aktorer med kritikkverdige forhold. Det å la produsenter i ulike land til å styre logistikken helt til varene er levert til norske bedrifter kan nok sammenlignes med å grave hodet under sand, og dermed late som om man ikke har noen ansvar i dette.

Da hjelper det lite å klage på når ting ikke går som den skal, og unormale tilstander oppstår. Alle samarbeidspartnere i den norske industrien har et felles ansvar for å jobbe mot grønnere logistikk løsninger, slik at vi har en logistikkmodell som vi er fornøyde over når det gjelder alt fra lønnsnivå, sikkerhet, punktlighet til etiske regler. Vi er i et land som hele tiden prøver innovative løsninger, alt fra kraftverk til landstrøm.

Da er det på tide med grønn logistikk også, hvor man reduserer miljøutslipp, og tar sitt felles ansvar. En bil som kjører landeveier fra et sted i Europa til Norge produserer 70% mer miljøslipp enn våre løsninger hvor vi bruker Intermodale løsninger, dvs at vi skjøter transporten med ulike moduler av kjøretøy, og kombinerer dem enten med båt eller tog, dermed oppnår kraftig reduksjon i miljøutslipp.

Gjør noe med det i dag, og ta kontakt med oss. ‘’Vi kjøper alt fritt levert’’ er ikke et godt nok svar lenger.

Kvalitet, Tillit...

Våre tjenester kan oppsummeres som Bulk Logistikk, Fortolling, Leie og Salg av Tank og Bulk Containere, og Lagring.

OM TOSS

TOSS er et 100% Norsk selskap, driver og skattebetaler i Norge med foretaksnr 922405050 Vi bruker kun Norske biler og sjåfører, og jobber systematisk mot dumping av Norske arbeids plasser.
Vi har over 20 års erfaring fra bransjen. Vi arrangerer dør til dør bulk leveranser for mange bedrifter, og særdeles gode referanser kan oppgis ved behov. Våre tjenester kan oppsummeres som Bulk Logistikk, Fortolling, Leie og Salg av Tank og Bulk Containere, og Lagring..

 Videreføring...