Tank containere med ulike typer kjemikalier danner mesteparten av våre daglige leveranser, og årlig leverer vi rundt 10 000 tonn med kjemikalie råstoff til Norske bedrifter innen bulk bransjen. TOSS tilbyr landsdekkende logistikk av flytende kjemikalier i Iso standard tankcontainere. Vi leverer et stort spekter av kjemikalier, blant annet overflate behandlingsstoffer, smøremidler, isocyanate, solvent, tilsetningsstoffer, offshore petro- kjemikalier, resin og bindemiddel.


Vi har våre egne tank containere å bruke, eller kan skaffe dedikerte containere for spesifikke prosjekter. TOSS kjenner fleste parten av anerkjente Norske bedrifter som håndterer kjemikalier, og dette er en stor fordel at man både har kunnskap, erfaring og ikke minst samme mentalitet, som spiller stor rolle i et bred perspektiv. Sjåførene er på årlig kurs (BBS) og bilene har ADR og ISOPA lisens.